Niedzica dla turysty

Leżąca na wschodnim krańcu Pienin Spiskich Niedzica noclegi jest chyba najbardziej znaną wsią polskiego Spisza. To tutaj w pierwszej połowie 14. w. na wysokiej skale ponad doliną Dunajca węgierski ród Berzeviczych wybudował zamek, zwany niegdyś Dunajcem. Podobnie jak warownia wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego w Czorsztynie po przeciwnej stronie Dunajca, strzegł traktu handlowego z Polski …